Áo Chui Đầu

Mẫu áo có nơ ở tay có thêm màu cà phê sữa và trắng kem