Áo chui đầu cổ tròn

Áo này hai vạc cao thấp lên form rất đẹp