Áo len cổ lọ quấn thừng

Cô có đủ màu luôn nha.

Áo kiểu quấn thừng cổ cao rất đẹp.