Áo len đan tay cho nam theo yêu cầu

Áo này cô đan theo yêu cầu cho nam 70kg. Đan quấn thừng chặt tay.

Áo lên rất đẹp