Áo len đan tay theo yêu cầu

Áo đặt theo yêu cầu của khách, cho mẹ lớn tuổi, rất là sang luôn nha.