Áo len dệt sợi mỏng rất đẹp

Áo này dệt sợi mỏng nên áo nhẹ lắm. Bận mát.