Áo len nam đan tay cổ tròn

Áo len cho nam, cổ tròn kín, thân trước đan tay trái khóm rất sang