Áo nam cổ trụ dây kéo

Áo đặc biệt dành cho người lớn con, dây kéo kéo hết lên cổ rất ấm