Áo sát nách cổ bà lai cho mẹ và bà

Áo đan tay sát nách cho mẹ và bà.

Áo cổ bà lai và có túi vuông ở trước rất tiện.

Danh mục: