Áo sát nách cổ tròn cho người lớn tuổi

  • Áo sát nách đan tay, cổ tròn ấm áp.
  • Cô có đủ màu để lựa chọn