Bộ khăn áo len đan tay theo yêu cầu

Bộ khăn và áo đan tay quấn thừng theo yêu cầu của khách, rất chi là đẹp luôn nha. Nhìn vào thích ngay.