Khoác len mỏng có mũ

160.000 

Khoác len có mũ, đủ màu luôn nhé.