Áo len nam đan tay cổ tim

Áo cho nam, chui đầu cổ tim, đan tay trái khóm rất đẹp